De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door (momenteel ongeveer 60) vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn georganiseerd in werkgroepen. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers: voorzitter, secretaris en penningmeester, plus de coördinatoren van de werkgroepen. Als regel zijn de vrijwilligers donateur van de stichting.

 

Indien u het leuk vindt om u samen met anderen op een plezierige en nuttige wijze in te zetten voor Wester-Amstel, kunt u zich ook opgeven als vrijwilliger voor één van de werkgroepen.

 

 

De volgende werkgroepen zijn actief

De werkgroep Tuinen

Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met de inrichting en het onderhoud van een deel van het park. Het gaat hierbij om de kruiden- en moestuinen, de stinzentuin en de tuinkas. Er wordt gestreefd naar het kweken van “ouderwetse” gewassen, in overeenstemming met het karakter van de buitenplaats.  

De vrijwilligers komen daarvoor van maart t/m oktober op zaterdagochtend bijeen. 

Coördinator: Els Hulsing 

 

De werkgroep Wester-Amstel Literair

Deze werkgroep organiseert zes literaire middagen per seizoen (meestal de 2e zondag van oktober-maart), gewijd aan dichters, schrijvers en vertellers. Ook de geschiedenis van onze omgeving komt aan de orde. De werkgroep verzorgt het samenstellen van het jaarprogramma, het contracteren van sprekers en musici, het inrichten en opruimen van de zaal en de kaartverkoop.

 

De werkgroep helpt mee bij de catering. Ook verzorgt de werkgroep in de zomermaanden een gedichtenroute door het park.

Coördinator: Rina Engberts.

 

De werkgroep Muziek

De werkgroep Muziek organiseert een zestal huisconcerten (laatste zondag van oktober-maart; in december op 2e kerstdag) en in de zomer een of enkele openluchtconcerten. Tijdens de huisconcerten wordt voornamelijk klassieke muziek gespeeld.  Een deel van het programma wordt in samenwerking met muziekopleidingen uit de regio georganiseerd.

 

De werkgroep verzorgt het samenstellen van het jaarprogramma, het contracteren van musici, het inrichten en opruimen van de zaal en de kaartverkoop. De werkgroep verzorgt mede de catering.

Coördinator: Jurriaan Röntgen

 

 


De werkgroep Exposities

Deze werkgroep zorgt in de periode van april t/m september voor tentoonstellingen van beeldende kunst. Elke tentoonstelling duurt drie weken. De vrijwilligers zorgen voor de selectie van de kunstenaars, amateur of (semi)professioneel. Zij sluiten contracten en begeleiden de exposanten bij opbouw en afbraak van de tentoonstelling.

 

De exposanten dienen zelf gedurende de openingsuren bij de expositie aanwezig te zijn.
De werkgroep zorgt tevens voor wandversiering (foto’s of schilderijen) bij de concerten en literaire middagen in de wintermaanden.

Coördinator: Ienke Damsté.

(Deze werkgroep zit op dit moment vol) De werkgroep Jeugdactiviteiten

De stichting verzorgt jaarlijks enkele activiteiten voor de (school)jeugd van 8 t/m 12 jaar. Het gaat om schilderlessen voor kinderen in de zomermaanden en een literaire middag speciaal voor de jeugd.

 

De werkgroep organiseert deze evenementen in samenwerking met de werkgroepen Tentoonstellingen en Literair en zorgt voor bekendmaking op scholen.

Coördinator: Els van Aken. 

 

De werkgroep Publiciteit

De werkgroep Publiciteit coördineert alle publiciteits-uitingen van de stichting "Vrienden van Wester-Amstel".
Dit omvat de volgende activiteiten:

 

 
  •  verzending van persberichten over evenementen naar de regionale pers en radio, de Uitkrant en de website van Recreatie Noord-Holland;
  •  verzorging van affiches, strooibiljetten en informatieborden;
  •  uitgave van de nieuwsbrief  “De Buitenplaats” voor donateurs en belangstellenden;
  •  onderhoud van de website van de stichting;
  •  verzorging van public relations van de stichting, met het doel om donateurs te werven en te behouden.

Coördinator: vacant

 


De werkgroep Receptie

De werkgroep Receptie zorgt voor het verstrekken van koffie, thee en dranken voorafgaand aan en tijdens de pauze van door de stichting georganiseerde evenementen. Op afspraak met de organiserende werkgroep zijn hiervoor enkele vrijwilligers aanwezig; deze zorgen ook voor het ontvangen van bezoekers en het wijzen van parkeerplaatsen.

 

De werkgroep doet de inkoop van de benodigdheden en zorgt voor het inrichten van de keuken, waarbij inbegrepen het uitruimen van de keuken en het reinigen van serviesgoed.
Ook verkoopt de werkgroep drukwerk en souvenirs namens de stichting.

Coördinator: Lya de Wit