Winterprogramma 2018-2019  Wester-Amstel Literair/lezingen

 

Alle lezingen beginnen om 15.00 uur.

Toegangsprijs € 8,50,  donateurs € 6, kinderen t/m 12 jaar gratis

Reserveren is mogelijk door een e-mail te sturen naar literair@wester-amstel.nl

 

14 oktober    Maaike Meijer over de dichteres Fritzi ten Harmsen van Beek

IWie de lijst van publicaties van Maaike Meijer - emeritus hoogleraar Genderstudies aan de Universiteit van Maastricht -  bestudeert, ziet onmiddellijk met welke onderwerpen ze het publiek graag wil laten kennismaken en hoe divers haar belangstelling is.
Daar is allereerst de literatuur, zij is van huis uit Neerlandica, en met name heeft zij zich verdiept in poëzie door vrouwen geschreven. Dan is er het feminisme waar ze zich vanaf de jaren zeventig voor inzet.

 

En tenslotte de cultuur in het algemeen, de impact van de populaire cultuur en de rol van migratie binnen de cultuur.
Maaike Meijer heeft een biografie over Vasalis geschreven en heeft thans ook haar biografie over Fritzi ten Harmsen van Beek voltooid. Al eerder verscheen van haar hand over dezelfde dichteres het schrijversprentenboek Stoeten Ritseldingen.

 

11 november    Sietse Altena over de Voie Sacrée

11 november is het 100 jaar geleden dat de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog werd gesloten. Dus het is mooi dat we voor de lezing precies op deze dag iemand konden krijgen die gaat vertellen over een pelgrimage die hij heeft gedaan van Bar-le-Duc (waar níet onze flesjes water vandaan komen) naar Verdun, de weg waarlangs legers en voorraden vervoerd werden in de Grote Oorlog.

 

Onderweg heeft Sietse Altena foto’s gemaakt en die gelegd naast foto’s die op min of meer dezelfde plek zijn gemaakt honderd jaar geleden. Hij geeft historische achtergrondinformatie, en vertelt wat er toen op die plaats gebeurd is.
De afgelopen vier jaar is er aardig wat aandacht besteed aan deze gruwelijke oorlog, en na de herdenking, ook via deze lezing, van de wapenstilstand, zullen de verhalen langzamerhand in de vergetelheid raken.

 

9 december    Geert van Boxtel over de Arts-and-Crafts beweging

Onze verteller van vandaag is kunsthistoricus, en behalve dat hij cursussen geeft over elk denkbaar onderwerp uit de kunsthistorie, organiseert hij ook kunstreizen, waarbij hij een onvermoeibaar en bevlogen verteller is, en doet hij rondleidingen in Nederlandse steden, en in musea.

 

Dit keer gaat het over een sociale beweging en stroming in de kunst en de industriële vormgeving uit de laatste helft van de 19e eeuw, die ontstond als een soort opstand tegen de industriële revolutie. Zij begon in de UK en verspreidde zich daarna over Europa, Noord-Amerika en ten slotte Japan.

 

20 januari    Gerard van der Steenhoven over Nederland en het klimaat

Het klimaat verandert wereldwijd en dus ook in Nederland. Wat is er aan de hand? Wat is de oorzaak? En wat kunnen we er aan doen? Minder broeikasgassen uitstoten - dat is bekend, maar we zullen ook moeten leren omgaan met nieuwe klimaatextremen. De lange droge zomer van 2018 is daar een voorbeeld van.

  Hoe kunnen we ons op dergelijke weerextremen voorbereiden? In zijn lezing gaat Gerard van der Steenhoven, directeur van het KNMI, in op deze en andere vragen.

 

 

 

Winterprogramma 2017-2018  Wester-Amstel Literair/lezingen

 

Zondag 8 oktober .

 

Een strandjutter vertelt

 

Wim Kruiswijk, strandjutter en schrijver van het boek Flessenpost, komt vertellen “hoe het zo gekomen is” en wat hij aan wonderlijke en soms heel oude, of heel kostbare zaken in het zand heeft gevonden. Ook weet hij van de door hem verzamelde dingetjes zoals plastic sluitertjes, of wattenstokjes, kleine kunstwerken te maken. Hopelijk vertelt hij ook het avontuur van de badeendjes!

 

  

Zondag 12 november

 

Eline Vere en Couperus

 

 

Annemarie de Bree, kunsthistoricus, komt vertellen over Couperus’ boek Eline Vere, waarvan Couperus zelf zei: “…. in welk een onartistieke bui Eline Vere geschreven is…”

In 2016 kwam het boek Couperus, een leven uit, geschreven door Rémon van Gemeren. Hij vertelt, na het verhaal van Annemarie de Bree, nog een en ander over het leven van Couperus. Daarna is er de mogelijkheid u in te schrijven voor een Couperuswandeling door Den Haag.

 

 

Zondag 10 december

 

Multatuli

 

Eric Roothaan, oud-docent, is vrijwilliger bij het Multatulimuseum en weet daardoor uiteraard veel over het leven en de werken van Multatuli (1820-1887). Daar waar wij niet verder komen dan de Max Havelaar (Saïdja en Adinda) en Woutertje Pieterse (“Juffrouw Laps, u bent een zoogdier!”), heeft hij nog wat meer noten op zijn literaire zang. En die gaat hij ons hopelijk allemaal laten horen!

 

 

Zondag 14 januari

 

Theatergroep Plankgas over de vrouwen van Willem van Oranje

 

In het nieuwe jaar gaan we terug naar een oudere tijd: die van Willem van Oranje (1533-1584). Die heeft vier vrouwen versleten, of kan je dat niet zo zeggen? En heeft hij echt gezegd nadat hij dodelijk was verwond: “Mon dieu, mon dieu, ayez pitié de moi et de mon pauvre peuple”?

Theatergroep Plankgas is een groep die begonnen is “tussen de schuifdeuren” en daar graag nog steeds mag spelen. Zij brengen het verhaal op de planken van een voorvader van onze eigen Willem-Alexander. Hoe was deze man? En hoe zat dat met die vrouwen?

  

  

Zondag 11 februari

 

Documentaire over De Stijl

 

Documentaire Krabben aan de verf  over de restauratie van een museumwoning met werk van Theo van Doesburg, een van de leden van kunststroming De Stijl.

Vorig jaar vierden een aantal musea het honderdjarig bestaan van De Stijl. Deze groep werd ruim honderd jaar geleden opgericht door Piet Mondriaan en Bart van der Leck. De documentaire wordt onder meer ingeleid door Mariël Polman, kleurspecialist van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


 

 

Zondag 11 maart

 

Hannie Michaelis

 

De oorlogsdagboeken van Hanny Michaelis - de vrouw die u waarschijnlijk beter kent als de voormalige echtgenote van Gerard Reve - zijn bijzonder interessant om te lezen. Zij zat toen nog op het Vossiusgymnasium en beschreef niet alleen de toestand van Nederland in de oorlog, maar ook het gewone jongemeisjesleven in die tijd. Nop Maas heeft deze dagboeken doen uitgeven in twee delen, "Lenteloos voorjaar" en "De wereld waar ik buiten sta", en komt daarover vertellen. Ook haar gedichten komen aan bod.

.