Winterprogramma 2016-2017  Literair/lezingen

Alle lezingen beginnen om 15.00 uur.

Toegangsprijs € 8,50,  donateurs € 6, kinderen t/m 12 jaar gratis

Reserveren is mogelijk door een e-mail te sturen naar literair@wester-amstel.nl

 

9 oktober

In de week van de “invasieve exoten”, zoals bijvoorbeeld de tijgermug, de reuzenberenklauw, de Japanse duizendknoop en de Amerikaanse rivierkreeft, in juni gaf Wilfred Reinhold een lezing over het al of niet gewenst zijn van deze niet-inheemse planten en dieren en besprak hij hoe we kunnen voorkomen dat zij onze eigen soorten verdringen.

 

Deze lezing komt hij nu op Wester-Amstel geven, met eventueel een korte rondleiding door ons park. 

 

 

13 november

Pieter Veenboer, voormalig leraar en schooldirecteur, heeft zich verdiept in leven en werken van de Russisch-Amerikaanse schrijver Vladimir Nabokov (1899-1977).

 

Hij zal ingaan op diens beroemdste of beruchtste boek, Lolita, maar kan behalve over Lolita, ook veel vertellen over de andere boeken en het leven van de schrijver.

 

 

11 december

Onlangs is een bijzonder boek over Amsterdam-Noord verschenen: De magie van het IJ, door Aafke Steenhuis. Het beschrijft de historische, geografische, economische en hedendaagse aspecten van Amsterdam-Noord, maar bevat ook gesprekken met bewoners, beleidsmakers, creatievelingen en persoonlijke verhalen over de woning van de schrijfster:

 

het voormalige Gemeentehuis van Nieuwendam. Het boek is verlucht met tekeningen van haar hand. De schrijfster komt vertellen over haar boek en zal ongetwijfeld ook een aantal tekeningen laten zien.

 

 

8 januari

Art Nouveau is de Franse en Belgische versie van Jugendstil, een stijl die ontstond voor het begin van de twintigste eeuw in verschillende landen onder verschillende namen.
De Art Nouveau heeft maar een korte, maar zeer interessante periode bestaan: vanaf circa 1893, toen in Brussel het eerste Art Nouveauhuis gebouwd werd door Victor Horta, tot ongeveer 1914 toen de eerste wereldoorlog uitbrak.

 

Tussen de steden Brussel, Nancy en Parijs bestonden subtiele stijlverschillen.
Ingrid Groen heeft Kunst- en Cultuurgeschiedenis gestudeerd en is gespecialiseerd in de verschillende periodes rond de vorige eeuwwisseling, dus rond 1900. Zij zal tevens vertellen hoe deze Art Nouveauperiode uiteindelijk overging in de Art Deco.

 

 

12 februari

De ‘Goldbergvariaties’ is één van Johann Sebastiaan Bach’s meest bijzondere werken. Uitgangspunt is een gracieuze aria, met daarop een groot aantal variaties, verdeeld in tien groepen van drie. De derde van elke groep is negen keer een canon, waarbij de afstand van de stemmen tot elkaar steeds toeneemt.

 

Pianodocent Pieter Bas Huygen komt vertellen over met name de canons, laat stukken horen en speelt zelf delen om een en ander te verduidelijken.

 

 

12 maart

Beth Haim (Hebreeuws voor 'Huis des Levens') is een Portugees-Israelitische (Sefardische) begraafplaats in Ouderkerk. Het is de oudste Joodse begraafplaats van Nederland en er zijn veel beroemde personen begraven.

 

Ton van Noorden en Ruud Stiekerman van de Historische Vereniging van Ouder-Amstel komen vertellen over Beth-Haim en afbeeldingen ervan in de 17e en 18e eeuw.

 

 

Winterprogramma 2015-2016  Wester-Amstel Literair/lezingen

11 oktober: voorvertoning van de documentaire Hans Dorrestijn, de kunst van het lijden.

Dorrestijn is schrijver, vogelaar, liedjesschrijver, cynicus, t.v.-persoonlijkheid en cabaretier. Hij presenteert zich in zijn werk graag als een open boek. In een schier eindeloze rij publicaties spreekt hij vrijmoedig en op komische wijze over een tragische jeugd, mislukte relaties, minderwaardigheidscomplexen, seksuele afwijzing en alcoholisme.

 

Deze onderwerpen komen ook allemaal aan bod in de documentaire, waarin een en ander te lachen valt, maar wel afgezet tegen het werkelijke gevoelsleven van de schrijver.

 

  

8 november:  Vic van de Reijt:  “Toen wij van Rotterdam vertrokken”.

Van de Reijt is neerlandicus, uitgever, en verzamelaar van allerhande Nederlandse liederen, en hij heeft zijn twee verzamelbundels in één bundel verenigd: “Toen wij van Rotterdam vertrokken”. Hij zal ons over zijn verzameling vertellen, de verschillende genres hierin toelichten en tevens aantonen hoe vaag de grens is tussen elitaire en volkse poëzie.

 

Naast deze bundels heeft hij ook bloemlezingen gemaakt van zogenaamde onzinpoëzie, humoristische en absurdistische gedichten.

 

 

 

13 december:  Robert Lemm: Verschijningen van Maria

Verschijningen van Maria zijn er de gehele geschiedenis door geweest, en dat begon al in de tijd dat zij nog leefde. In de Middeleeuwen werkten deze verschijningen ter versterking van het geloof. Vanaf de 19e eeuw krijgen ze een ‘apocalyptisch’ karakter, wat samenhangt met de scheiding van kerk en staat.

Met het Tweede Vaticaans Concilie (1962-’65) zet Rome de deur voor de Moeder Gods op een kier in het kader van de oecumene.

 

Waarom verschijnt Maria? Wat heeft ze te melden? Hoe ontwikkelt zich de ‘mariale leer’?

Robert Lemm is de auteur van twee boeken over het thema: De Vrouwe van alle volkeren, Amsterdamse verschijningen van bovennatuurlijke oorsprong, en Maria, haar geheime evangelienieuwe en oudere documenten ontvouwd, uit resp. 2003 en 2008.

 

 

10 januari:  Nederlandse en anderstalige gedichten op muziek.

U gaat luisteren naar solo’s en duetten door alt Mirjam Boers en bariton Gerard Rooker, begeleid door Louis Levelt op de piano. Het programma is nog niet bekend, maar door Louis Levelt zijn Nederlandse (Vasalis, Bloem, Marsman, Nijhoff) en anderstalige gedichten op muziek gezet, die zij eerder ten gehore brachten.

 

Ook heeft het trio bekend werk uitgevoerd van componisten als Schubert, Berlioz (Les nuits d’été)en anderen. Maar wat het gaat worden, blijft nog even ongewis.

  

  

14 februari:  Mieke Koenen: Ida Gerhardt

Mieke Koenen is classica, en docente aan de VU te Amsterdam, en zij heeft een indrukwekkende biografie geschreven over de dichteres Ida Gerhardt. Op basis van nieuw ontdekte archiefstukken, brieven, lezingen en ongepubliceerde teksten  schetst zij de verbanden tussen Gerhards literaire werk en haar levensloop.

 

Zij zal spreken over de achtergrond waartegen Gerhardts poëzie ontstaan is, over de onderwerpen die haar bezighielden en over de soms weerbarstige persoonlijkheid van de dichteres.

 

 

13 maart : boswachter Walter Busse: De heemparken in Amstelveen.

Amstelveen heeft drie heemparken (het woord heem in dit verband is een Amstelveense uitvinding): De Braak, het Thijssepark, en het Koos Landwehrpark. De eerste twee zijn rijksmonument. De aanleg van De Braak is begonnen in 1940, dit jaar werd dus het75-jarig jubileum gevierd. Wie ontwierp de parken, en wat groeit en bloeit er?

 

Interessant voor iedereen die houdt van plantjes en bloemetjes die echt Nederlands, of liever, echt Noord-Hollands veengebied zijn.